A downloadable game for Windows and macOS

Leidangsnausta på Veøya omkring år 1000 e.Kr.

Korleis kan det ha vore i Møre og Romsdal i vikingtida og i mellomalderen? Korleis såg husa, reiskapen og landskapet ut? Ved å kombinere kulturhistorisk forsking med nye digitale verktøy vil prosjektet Ein bit av historia utforske dei nye moglegheitene som har opna seg for å formidle historie og kulturarv.

Her kan du utforske korleis ein liten del av Veøya utanfor Molde kan ha sett ut omkring år 1000 e.Kr. Du kan laste det ned og utforske slik ein gjer i dataspel. Denne opplevinga er eit pilotprosjekt som i liten skala viser korleis digital formidling av Møre og Romsdals viking- og mellomalderhistorie kan gjerast.

Sjå https://tidvis.no/bitavhistoria for meir.

Install instructions

Minimum requirements Mac OS X (approximately)

  • OS: OS X 10.6.7 or newer
  • Processor: 1,6 GHz Intel Core i5
  • Memory: 4GB RAM
  • Graphics: Intel HD Graphics 6000 1536 MB
  • Hard Drive: 2GB HD space

Minimum requirements Windows (approximately)

  • OS: Microsoft Windows XP / Vista / Vista64
  • Processor: Intel Core 2 Duo 2.4 GHz or higher
  • Memory: 1 GB XP / 2 GB Vista
  • Graphics: NVidia 7600, ATI X1600 or better
  • Hard Drive: 2 GB HD space

Download

Download
Mac build 1 GB
Download
Windows build 1 GB

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.