Tre inn i Christiania på 1820-tallet. Nå er det dine valg som styrer historien.

Å drive krambod i Christiania på 1820-tallet er ingen enkel sak. Særlig ikke om du er kvinne. Skal du drive lovlig, eller smugle? Klarer du å manøvrere selskapsliv til din fordel? Og hva er det med tjenerne? Alt dette skjer i et ungt Norge som prøver å finne seg selv, i et ustabilt Europa og i en verden der menn, på papiret, bestemmer. 

Fru Sems valg er en visual novel, et spill som kombinerer dataspillenes mulighet til å påvirke historien, med innlevelse og drama fra tegneserier og skjønnlitteratur. Det tar omtrent en times tid å spille, men dine valg styrer historien, er det også mange mulige slutter. Du kan derfor spille Fru Strøm flere ganger, og hver gang få en ny opplevelse.

Spillet er inspirert av Else Marie Strøm, kvinnen som satte Steen og Strøm på veien til å bli Norges største motemagasin, og andre kvinner som henne som på starten av 1800-tallet bygget opp og drev forretninger. Alt i spillet er påfunnet, men utfordringene du møter, og samfunnet du spiller ligger tett opp til historien, og valg som disse kvinnene kan ha tatt.

Download

Download
Fru Sems valg - Windows versjon 154 MB
Download
Fru Sems valg - Mac versjon 164 MB

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.