En kort visual novel om kvinnen vi kjenner fra historiene om St. Hallvard. Her kan du se hvordan historien ville utspilt seg annerledes om du tok andre valg i hennes sko.

*Currently only in Norwegian

Download

Download
Skjebnevalg - Windows Standalone.zip 39 MB
Download
Skjebnevalg - Mac Standalone.zip 39 MB

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.